Od pátku 5. 4. 2024 pokračuje plánovaná oprava dálniční estakády u olomoucké části Nemilany. První dny jsou určeny osazení nového dopravního značení za provozu jedním pruhem obousměrně v režimu 1+1, poté bude až do září doprava po dálnici D35 vedena v plynulejším uspořádání dvou pruhů pro každý směr jízdy (režim 2+2). Změna je totožná jako v minulém roce, kdy došlo k opravě protisměru.

Letošní rekonstrukce levé poloviny estakády (směr od Ostravy) kopíruje loňské práce, dojde například na provedení kompletní výměny vozovkového souvrství, vyrovnání výškových rozdílů nosných konstrukcí, stavbaři také zajistí protikorozní opatření, položí nové izolace včetně zajištění oprav říms a bezpečnostních zařízení. Součástí zhruba půlročního harmonogramu jsou nové mostní závěry, ložiska, kabely a značení.

Z šesti účastníků veřejného výběrového řízení byla vybrána nejvýhodnější nabídka stavební firmy IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc. Cena sjednaná ve smlouvě dosahuje částky cca 111 milionů Kč.

Print Friendly, PDF & Email