Zahájená stavba „D46 MÚK Prostějov-střed“ bude od soboty pokračovat plněním předpokládaného harmonogramu. Stavbaři jsou připraveni nastoupit 13. 3. 2021 a plány činnosti jsou předběžně rozepsány po dobu uzavírek zhruba na osm následujících měsíců rozdělených do dílčích etap.

Průjezd stavbou bude pro veřejnost přizpůsoben jednotlivým fázím stavebních činností, řidiči mohou počítat s částečnými uzavírkami jednotlivých pruhů, které ovšem vždy doplní ponechání nejméně jednoho nedotčeného jízdního pruhu pro každý směr dálniční dopravy. V etapě datované od 13. 3. do 8. 4. budou otevřeny všechny sjezdy a výjezdy v rámci MÚK Prostějov-střed. Od 8. 4. se uzavře levý jízdní pás dálnice D46 a doprava se svede do pravého pásu, tudíž bude uzavřen sjezd do Prostějova ve směru od Olomouce a výjezd z Prostějova ve směru na Brno.

Termíny stavebních etap na sebe navazují tak, aby nedocházelo k časovým prodlevám. Zhotovitel přislíbil maximální nasazení dostupných pracovních sil a potřebné mechanizace. Finální zprovoznění doplněných připojovacích a odbočovacích pruhů dálnice D46 předpokládáme v příštím roce, cena díla dle smlouvy vychází přibližně na 196 milionů Kč bez DPH, viz podrobný infoleták stavby dostupný na internetové adrese: https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/78/infoletak_d46-muk-prostejov.pdf.

Print Friendly, PDF & Email