Ředitelství silnic a dálnic s. p. loni investovalo do stavebních projektů v Olomouckém kraji téměř půl miliardy českých korun. Přesněji řečeno úsek výstavby Správy Olomouc za rok 2020 zařídil provedení akcí v zaokrouhlené cenové výši 493 milionů Kč bez DPH.

Loni v kraji probíhala řada staveb, které doplnilo množství souvisejících činností. Do výsledné sumy peněz patří i platby za přípravné procesy nutné plnit ještě před oficiálním zahájením dalších budovatelských projektů. Za uplynulých 12 měsíců došlo k posunu v realizaci významných dálnic a silnic I. třídy, z téměř půlmiliardového účtu se sluší zmínit například fakturace skoro 152 milionů Kč bez DPH za probíhající stavbu zkapacitnění průtahu silnice I/55 v Přerově.

V letošním roce 2021 pracovníci stavebního úseku Správy Olomouc předpokládají růst stavebních investic. Kromě pokračování přípravných fází do rozpočtu citelně zasáhne především zahájení důležité stavby obchvatu Bludova po silnici I/44 za předpokládanou cenu 2,9 miliardy Kč bez DPH.

Infoleták Přerov: https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/340/infoletak_s55-prerov-predmosti.pdf

Infoleták Bludov: https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/323/infoletak_s44-bludov-obchvat.pdf

 

Print Friendly, PDF & Email