Silnici I/44 vedoucí Zábřehem na Moravě čeká oprava mostu mezi benzínovými stanicemi MOL a Shell. Dvoupruhové přemostění Moravské Sázavy vykazuje známky předčasného poškození, proto byla ze strany ŘSD ČR podána oprávněná reklamace.

Reklamační oprava v termínu 14. 6. až 31. 7. 2021 se týká mostního závěru, který bude uveden do požadovaného stavu na náklady zhotovitele. Rekonstrukce zabere přibližně jednu třetinu šíře silnice I/44, proto veškerý provoz zůstane veden obousměrně na zbývající části vozovky.

Zásluhou dostatečného prostoru v místě oprav není třeba objízdných tras ani kyvadlového režimu. Řidiči mohou počítat s omezením rychlosti, zároveň všechny prosíme o opatrnost při míjení pracovníků. Uvedený termín bude zkrácen v případě příznivého počasí bez dopadu na použité technologie.

Print Friendly, PDF & Email