Po pravidelné kontrole stavu komunikace a následné dohodě se zhotovitelem proběhne reklamační oprava sjezdů a nájezdů v Mohelnici. Konkrétně se od neděle 2. 6. 2024 těžká technika vrátí na silnici I/35 u Třebovské ulice. Náklady stavební firmy pokryjí výměnu asfaltu na několika místech ve třech navazujících etapách:

I. etapa: nájezd na silnici I/35 z dálnice D35 směrem od Zábřeha

II. etapa: nájezd na silnici I/35 z dálnice D35 směrem od Olomouce

III. etapa: odbočení na sjezd ze silnice I/35 k dálnici D35 směrem od Prahy do Olomouce.

Práce potrvají zhruba týden. Během první etapy provoz povede dále po dálnici D35 k EXITu 235 Mohelnice-jih, kde se řidiči bezpečně otočí a dojedou zpět k požadovanému cíli. Druhá etapa rozdělí dálnici D35 tak, aby zůstalo zajištění průjezdu motoristů do všech potřebných směrů bez nutnosti objízdných tras (jízda od Olomouce na Prahu bude řešena levým odbočením z D35). Třetí etapa znamená nejmenší dopravní změny díky průjezdu vozidel těsně kolem probíhající opravy hned k vedlejšímu odbočení na Olomouc. Výše popsané upřesňují přiložené mapy a situace.

Print Friendly, PDF & Email