Zákon stanoví termín zimní údržby pro Ředitelství silnic a dálnic s. p. od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Datum hlavní činnosti nejen sypačů odpovídá každoročně specifikovanému Plánu zimní údržby, podle kterého se jednotlivé dispečinky orientují. Letos projevy zimy zatím nepřichází, což neplatí o minulé sezóně, kdy bylo jen krajskou Správou Olomouc vynaloženo na údržbu v zimním i mimozimním období rekordních cca 46,6 milionu Kč bez DPH. Sluneční svit aktuálně nenapovídá podobné vysoké investici pro letošní rok, ale zbývá ještě dost času na možný opak.

Pro případ příchodu mrazů má ŘSD ČR v Olomouckém i Moravskoslezském kraji připraveno dostatek vybavené techniky včetně posypového materiálu. Údržbu dálnic D1, D46 a částí D35 a D48 ve výše zmíněných krajích provádí SSÚD Ivanovice na Hané, SSÚD Kocourovec, SSÚD Mankovice a SSÚD Ostrava. Tato střediska správy a údržby dálnic mají připraveno k dispozici 48 sypačů s radlicí, 10 nakladačů, 6 sněhových fréz a k tomu přes 14 tisíc tun posypové soli.

Údržba silnic I. třídy a zbývajících úseků dálnic je zajišťována dodavatelsky smluvenými firmami. V rámci Moravskoslezského kraje je připraveno 37 sypačů s radlicí, 10 nakladačů, 4 sněhové frézy, 4 šípové pluhy, 13 traktorů s radlicí a 1 ledořez. Sklady hlásí více než 11 tisíc tun soli a 2 200 tun inertního posypového materiálu. Na zásah v území Olomouckého kraje je připraveno 20 sypačů s radlicí, 8 nakladačů, 4 sněhové frézy, 4 šípové pluhy a 2 traktory s radlicí. Co se týče zásob, první vlnu mrazů jistí 13 500 tun soli a 150 tun inertního materiálu s předpokládaným dokupováním podle potřeby.

Print Friendly, PDF & Email