Zvyšování kvality odpočívek spolu s rozšiřováním počtu parkovacích míst patří dlouhodobě mezi priority ŘSD ČR. Vůči historickému nedostatku volných ploch zejména pro kamiony dochází k nápravě, na tuzemských dálničních odpočívkách je aktuálně k dispozici 3300 stání pro nákladní vozidla (proti počtu 2660 v roce 2018), dalších 262 parkovacích stání pro těžkou dopravu se nachází v procesu realizace a zhruba 2000 míst do budoucna připravujeme. Tradiční překážkou se stal odpor obcí dotčených výstavbou.

Vstříc rostoucí kvalitě odpočívek probíhá také modernizace infrastruktury například formou ITP (Intelligent truck parking). Inteligentní technologie obsazují existující i nově stavěné odpočívky, operativní telematika dokáže dynamicky monitorovat a vyhodnocovat parkovací kapacity pro kamiony. Řidiči mají k dispozici interaktivní přehled možností odpočinku vhodný k plánování jízd s ohledem na povinné přestávky nebo vlastní potřeby, ITP tak přímo zvyšuje bezpečnost na silnicích.

Inteligentní systém sbírá informace pomocí elektronické detekce vjezdu a výjezdu na odpočívkách, data eviduje také monitoring obsazenosti parkování a další možností sledování stavu jsou kamery určené k dispečerskému dohledu reálné situace. Na základě aktuálního vývoje mohou být výstupy zobrazeny na informačních tabulích, značkách či na webu nebo v mobilní aplikaci.

Print Friendly, PDF & Email