K 30.11. končí úplná uzavírka silnice I/43 ve Svitavách, která byla zahájena 15.7. Ta byla spojena se stavbou obchvatu Svitav, a to konkrétně kvůli souběhu stavebních objektů – výstavbě mostu, přeložce kanalizace a vybudování komunikace. Objízdná trasa pro nákladní dopravu nad 3,5 t vedla přes Hradec nad Svitavou a objízdná trasa pro osobní dopravu do 3,5 t z Hradce nad Svitavou – přes Vendolí na I/34 a do Svitav.

V první polovině r. 2023 budou provedeny diagnostické průzkumy vozovek a ve spolupráci se SÚS Pardubického kraje bude zvolena technologie opravy objízdných tras. Následně bude zadáno zpracování projektových dokumentací, a poté bude přistoupeno k samotné opravě komunikací.

Do budoucna plánujeme v souvislosti se stavbou obchvatu pouze krátkodobé uzavírky pro osazení říms na mostě, jinak pouze dopravní omezení při napojování obchvatu na stávající komunikace.

Na obchvatu Svitav aktuálně probíhají například zemní a přípravné práce pro okružní křižovatku I/43 x I/35, práce na odvodnění stavby – hloubení příkopů + vyústění drenáží, výstavba biokoridoru a mostu v km 5,156, přeložky inženýrských sítí, hrubé terénní úpravy a výstavba spodní stavby dalších tří mostů.

Print Friendly, PDF & Email