Stavba „I/35 Moravská Třebová, OŽK“

Stavba „I/35 Moravská Třebová, OŽK“

V pátek 18.3. jsme předali staveniště stavby „I/35 Moravská Třebová, OŽK“ zhotoviteli. Práce na úseku, který bude opravován od kruhového objezdu v délce 1,678 km směr na Olomouc, budou zahájeny koncem března a jsou plánovány do konce července. Obousměrný provoz...
I/43 Oprava propustku za Opatovem

I/43 Oprava propustku za Opatovem

Na silnici I/43 u Opatova zahájíme od pondělka stavbu „I/43 Oprava propustku 43-p-079 za Opatovem“. Během dvou měsíců proběhne rekonstrukce trubního propustku, kterou provede firma M-STAV Pardubice za celkovou cenu 5,48 mil. Kč bez DPH. Během prací bude provoz veden...
Oprava tunelu Hřebeč

Oprava tunelu Hřebeč

Mezi Moravskou Třebovou a Svitavami na silnici I/35 byla 1.3. zahájena oprava silničního tunelu Hřebeč. Během oprav, jejichž celková cena činí téměř 107,5 mil. Kč bez DPH, dojde k výměně technologické části tunelu a k sanaci stavební části tunelu. Uvedení do provozu...