Zimní údržba v Pardubickém kraji

Zimní údržba v Pardubickém kraji

Zimní údržba ŘSD odpovídá každoročně specifikovanému dokumentu „Plán zimní údržby“, podle kterého se jednotlivé dispečinky orientují. Délka udržování silniční sítě pro dispečerský obvod Chrudim: 111,844 km, dispečerský obvod Pardubice: 112,598 km, dispečerský obvod...
Nový úsek dálnice D35 Opatovice-Časy

Nový úsek dálnice D35 Opatovice-Časy

Nový úsek dálnice D35 Opatovice-Časy má už kompletně dokončenou pokládku obrusné vrstvy na hlavní trase, tj. od začátku úseku po km 10,550. Průběžně pak pokračujeme v dokončovacích pracích jako finální úpravy příkopů (dotvarování, pokládka příkopových žlabů,...
Most v Dolní Lipce je opraven

Most v Dolní Lipce je opraven

Na silnici I/43 Dolní Lipka jsme dokončili opravu mostu přes Lipkovský potok. Původní kamenný klenbový most jsme nahradili novou betonovou rámovou konstrukcí s požadovanými parametry na zatížitelnost a životnost. S rekonstrukcí mostu, který se nachází 300 m před...