Jak pokračuje výstavba obchvatu Svitav?

Jak pokračuje výstavba obchvatu Svitav?

Na stavbě I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov se na hlavní trase aktuálně dokončují pokládky asfaltových vrstev, probíhají práce na zemních krajnicích, provádějí se vegetační úpravy, osazují se ocelová svodidla a již je zahájena realizace vodorovného i svislého...