Na silnici I/36 Pardubice probíhá oprava mostu v Semtíně. Během oprav, které začaly v dubnu, dojde ke komplexní rekonstrukci mostu. Provoz je zachován a po celou dobu veden jedním jízdním pruhem kyvadlově semafory. Kvůli uzavření přilehlé stezky byla zřízena provizorní lávka pro chodce a cyklisty.

Dnes je na mostě Semtín dokončena betonáž dříku a úložného prahu obou nových opěr mostu a to na pravé straně převáděné komunikace I/36 ve směru staničení od Lázní Bohdaneč do Pardubic. Závěrem týdne bude staveniště připraveno na instalaci prefabrikovaných deskových nosníků, které budou tvořit mostovku nového mostu. Montáž segmentů bude probíhat v pondělí 6. června 2022. Veškerý silniční provoz na stavbě nebude z hlediska BESIP jinak omezen. DIO po dobu výstavby probíhá nadále převedením dopravy na levou stranu komunikace I/36 v obou směrech.

Předpokládané dokončení rekonstrukce mostu v Semtíně je v prosinci tohoto roku.

Print Friendly, PDF & Email