Částečná uzavírka dálnice D35 v souvislosti se stavební akcí „D35 Reklamace mostních dilatací mezi přejezdy km 131,771 a 133,575“

Během předčasného užívání stavby “D35 Opatovice – Časy” se ukázalo, že systém, který má zabezpečit rovnoměrné rozevření lamel mostních závěrů na estakádě přes inundační území Labe, nevyhovuje parametrům daným dokumentací stavby. Vada systému pro rovnoměrné rozevření lamel se objevila na mostních závěrech osazených na opěře O1 a pilíři P21. Jedná se o největší lamelové mostní závěry osazené při výstavbě úseku dálnice D35 Opatovice – Časy, které jsou složeny ze dvou krajových profilů a osmi, respektive deseti, středových profilů.

 Dodavatel mostních závěrů bude pracovat na odstranění zjištěných vad v termínu od 09.10.2022 do 31.10.2022. Při opravě mostních závěrů dojde střídavě k úplné uzavírce pravého a levého jízdního pruhu mezi přejezdy středního dělícího pásu v km 131,771 a 133,575.

Odpoledne dne 09.10.2022 dojde k zahájení realizace přechodné úpravy provozu dle návrhu dopravně inženýrských opatření.

V první etapě od 10.10.2022 (6:00) do 19.10.2022 (24:00) dojde k úplné uzavírce pravého jízdního pruhu v uvedeném úseku a převedení dopravy na levý jízdní pruh. Režim provozu na LP a PP 1+1/0.

Následně dne 20.10.2022 (8:00 – 17:00) dojde k přestavbě přechodné úpravy provozu.

Druhá etapa, pří které bude uzavřen levý jízdní pás, bude probíhat v termínu od 21.10.2022 (6:00) do 30.10.2022 (24:00). Režim provozu na LP a PP 0/1+1.

V odpoledních hodinách dne 31.10.2022 dojde ke kompletní demontáži přechodné úpravy provozu.

ŘSD ČR bude mostní závěry po opravě i nadále sledovat a vyhodnocovat účinnost provedených opatření.

Print Friendly, PDF & Email