Práce na opravě komunikace I/35 v Litomyšli byly zahájeny v sobotu 15. července frézováním povrchu vozovky a ukončeny v noci z 30. na 31. srpna, kdy bylo dokončeno vodorovné dopravní značení v barvě. Dnes ještě probíhá geodetické zaměření celé komunikace a počítáme s tím, že o víkendu proběhnou dokončovací práce – asfaltové zálivky.

Dle projektové dokumentace byla stavba naplánovaná na 116 dní. Firma Skanska v rámci výběrového řízení vyhrála zakázku s dobou realizace za 54 dní. Stavba bude dokončena o pár dní dříve a zrychlení bylo způsobeno hlavně díky velmi dobré organizaci práce, blízké obalovně, a také výborné domluvě s městem, které umožnilo efektivní objížďky.

Stavební práce na opravě komunikace I/35 spočívaly v obnově asfaltového krytu v úseku od světelné křižovatky na konec města Litomyšl ve směru na Svitavy. Následně byla provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení.

„Na stavbě se střídalo až 70 specialistů denně, pracovali jsme sedm dní v týdnu až do pozdního večera, některé méně hlučné práce jsme prováděli i v noci. Nasadili jsme maximum kapacit, takže zatímco na jednom konci úseku se frézovala vozovka, na jiném místě jsme už pokládali asfaltové vrstvy. Díky skvělé spolupráci s městem se navíc podařilo domluvit velmi efektivní systém objížděk,“ říká stavbyvedoucí Skanska Luboš Jiskra.

Děkujeme za trpělivost všem řidičům i obyvatelům města.

Print Friendly, PDF & Email