Dnes jsme zprovoznili opravovaný úsek silnice I/35 včetně nové okružní křižovatky Koclířov.

II. Etapu stavby „I/35 Gajer – Hřebečׅ, OŽK“ jsme zahájili 8. dubna. První etapa byla realizována na podzim loňského roku, kdy jsme opravili 4 km úsek. Letos jsme opravili další 3 km vozovky.

Akce zahrnovala opravu vozovkového souvrství včetně provedení sanací podkladních vrstev, obnovu nezpevněných krajnic, výměnu svodidel, čištění příkopů, čištění a drobné opravy propustků, výměnu a obnovu vodorovného a svislého dopravního značení.

Kromě výměny povrchu byla provedena dočasná přestavba stávající průsečné křižovatky na okružní křižovatku včetně veřejného osvětlení, realizovanou ze stavebnicového sytému typu ,,LEGO“.

Za smluvní cenu 133,79 mil. Kč bez DPH pro nás stavělo sdružení firem EUROVIA CS, M-Silnice a MADOS MT.

Jezděte opatrně 🙂

Print Friendly, PDF & Email