D11 + D35 oprava povrchu vozovky

Na dálnici D11 a D35 zahajujeme v pondělí 22.8. výměnu povrchu vozovky v obou směrech. Mluvíme konkrétně o úseku D11 v km 76,4 – 88,3, tzn. od EXITU 76 Pravy až po km 88,3, kde dálnice D11 vede nad železniční tratí u Praskačky. Součástí výměny vrchní asfaltové vrstvy, tzv. obrusné vrstvy, bude mimo jiné i mimoúrovňová křižovatka Pravy (EXIT 76 na D11) a mimoúrovňová křižovatka Sedlice (EXIT 84 na D11). Z tohoto místa bude současně probíhat oprava dálnice D35 v úseku km 127 – 130, tzn. od MÚK Sedlice po MÚK Opatovice, tedy od EXITU 127 po EXIT 131 na D35.

Touto rozsáhlou opravou vozovky chceme řidičům zajistit špičkovou kvalitu dálnice, kdy po opravě pojedou de facto po nové vozovce a navážeme tak na nové úseky D11 a D35, které byly zprovozněny v prosinci loňského roku.

V rámci opravy máme mimo jiné připraveno 8 fréz a 105 nákladních vozidel na odvoz frézovaných materiálů a dovoz obalových směsí. Kromě výměny povrchu vozovky dojde také k výměně starých lanových svodidel ve středním dělícím pásu za nový zádržný systém s vyšší úrovní zádržnosti a také k modernizaci prvků dopravního značení na vyšší standard.

Na začátku příštího týdne, tedy 22.8.-23.8., začneme instalací dočasného dopravního značení, a poté zahájíme samotné práce na rekonstrukci vozovky, které jsou plánovány do 7.října. Časový harmonogram celé opravy byl zkrácen na minimum při zachování maximální úrovně bezpečnosti silničního provozu. Provoz bude během oprav sveden vždy do jednoho jízdního pásu dálnice a rychlost bude snížena na 80 km/h.

Chtěli bychom řidiče upozornit, že během oprav bude na nezbytně nutnou dobu uzavřena odpočívka Osice, a to ve směru na Prahu 23.8. (20:00) – 16.9.(6:00) a ve směru na Hradec Králové 13.9. (20:00) – 5.10. (18:00).

Nejstarší a největší část opravovaného úseku dálnice byla uvedena do provozu už v roce 2009. Konkrétně se jednalo o úsek D11 mezi km 76 (EXIT Pravy) a km 84 (MÚK Sedlice). Můžeme tedy zodpovědně prohlásit, že vrchní vrstva vozovky předčila plánovanou dobu své životnosti. Pevně věříme, že nový povrch bude motoristům sloužit stejně kvalitně.

Tuto opravu realizuje sdružení firem Eurovia CS+ Strabag + M-Silnice za 242,98 mil. Kč bez DPH.

Další informace naleznete v naší mapové aplikaci:

Opravy – Mapa oprav – ŘSD ČR (rsd.cz)

Opravy – Mapa oprav – ŘSD ČR (rsd.cz)

Print Friendly, PDF & Email