Po zimní přestávce jsme znovu zahájily práce na dostavbě mimoúrovňové křižovatky Palackého v Pardubicích na silnici I/37. Do května zde plánujeme dokončit spojovací větev okružní křižovatky, výstavbu nové větve propojující směr z Chrudimi do Centra a provedeme také opravu příslušné části silnice I/37, včetně zdejšího mostního objektu. Aktuálně projednáváme dopravní opatření pro rekonstrukci okružní křižovatky u obchodního centra Lidl, kterou máme v plánu realizovat v průběhu měsíce května.

Dostavbu pro Ředitelství silnic a dálnic realizuje firma Skanska, a to za smluvní cenu 184 897 260 Kč bez DPH. Mimoúrovňovou křižovatku v nové podobě uvedeme do provozu již zhruba v polovině letošního roku.

Print Friendly, PDF & Email