Ředitelství silnic a dálnic letos provede generální opravu stavebně technologické části tunelu Hřebeč na silnici I/35. V rámci výběrového řízení na zhotovitele aktuálně probíhá hodnocení nejvýhodnější nabídky, přičemž stavební práce bychom zde chtěli zahájit co nejdříve – pravděpodobně začátkem května. Oprava si vyžádá úplnou uzavírku tunelu a převedení veškeré dopravy na objízdnou trasu vedenou po silnici III. třídy u obce Hřebeč, která byla minulý rok ze strany ŘSD opravena. Vzhledem k tomu, že bude tunel nově zařazen do jiné bezpečnostní kategorie, bude kromě stavebních oprav provedena také jeho technologická modernizace.

Print Friendly, PDF & Email