Na stavbě D35 Vysoké Mýto – Džbánov probíhají v současné době plošné skrývky ornice včetně jejího odvozu na určené skládky. V rámci hlavního stavebního objektu se provádí zlepšování podloží trasy dálnice, realizují se první násypové vrstvy a štěrkové piloty v místech založení mostů. Zároveň probíhají přípravné práce pro založení mostů a práce na dočasných a přístupových komunikacích, nezbytné přeložky stávajících a pokládky nových vedení inženýrských sítí.

Další informace ke stavbě najdete na: D35 Vysoké Mýto – Džbánov – Mapová aplikace – ŘSD s. p. (rsd.cz)

Print Friendly, PDF & Email