Na stavbě přeložky silnice I/36 Časy – Holice pokračují stavební práce i během zimního období.

Od minulého týdne probíhá vrtání pilot na největším budoucím mostě stavby – nad silnicí III/3051 mezi Horními Ředicemi a Komárovem. Jde o třípólový most, hlubině založený velkoprůměrovými pilotami. Těch bude ve finále 24.

Samotná nová silnice bude zároveň dálničním přivaděčem nového úseku D35 ve směru I/35 na Holice.

Stavba přeložky byla zahájena v červnu loňského roku a její zprovoznění je plánováno na závěr roku 2023. Zhotovitelem je firma Strabag.

Podrobnosti ke stavbě najdete v naší mapové aplikaci: I/36 Časy–Holice – Mapová aplikace – ŘSD ČR (rsd.cz)

 

 

Print Friendly, PDF & Email