V úterý 28. 3. 2023 proběhlo koordinační jednání specialistů ŘSD ČR se zástupci obcí, Krajské hygienické stanice a Krajského úřadu. Předmětem setkání bylo plánované měření hluku na úseku D35 Časy – Ostrov.

V prosinci loňského roku jsme uvedli do provozu nový úsek dálnice D35 Časy – Ostrov. Řidiči, kterým se tím urychlí cesta, jásají. Nicméně obce, které se nachází v bezprostřední blízkosti dálnice, jsou znepokojeny hlukem. „ŘSD ČR plně vnímá dopad novostavby dálnice a s tím spojené nově vzniklé hlukové zátěže. Z tohoto důvodu bylo svoláno koordinační jednání za účasti zástupců obcí, Krajské hygienické stanice a zástupců Krajského úřadu a specialistů ŘSD ČR”, uvedl správce stavby úseku D35 Časy – Ostrov Stanislav Král.

Podle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje bylo k měření hluku po spuštění dálnice stanoveno pouze jedno místo měření, a to v obci Městec. ŘSD ovšem v rámci dobrých vztahů s okolními obcemi a ve snaze předejít případným nesrovnalostem, navrhlo provést měření hluku v dalších sedmi obcích, které jsou nejvíce zasaženy. Jde o obce: Časy, Lány u Dašic, Dašice, Prachovice, Dolní Roveň, Čeradice, Uhersko. Nově navržená místa pro měření hluku budou prověřena KHS a prováděcí laboratoří, a teprve poté budou finálně odsouhlasena, případně zvolena místa jiná. O výsledcích místního průzkumu budou jednotlivé obce informovány.

Samotné měření má svá specifika, která vycházejí z metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví a platné legislativy. Např. měří se pouze u rodinných domů, před okny obytných místností ve vzdálenosti max. 2 m od fasády domu, měří se pouze ve všední dny od úterý do čtvrtka v měsících duben až červen a září až říjen, pouze za vhodných klimatických podmínek (ve dnech bez deště) atd. Výsledky měření budou přepočteny na skutečné intenzity dopravy celé dálnice D35 až po obec Mohelnice.

 

Print Friendly, PDF & Email