Ve čtvrtek 13. července proběhlo předání staveniště stavby „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské Chalupy, I. etapa – OK Spojil“.

Po zprovoznění OK Spojil je v plánu úprava a rozšíření silnice I/36 v úseku od OK Dubina u Lidlu po novou OK Spojil. Navazovat bude dále dle předpokladu výstavba obchvatu Sezemic, tedy přivaděče k dálnici D35.

První práce na nové okružní křižovatce původních silnic I/36 a III/2982 začnou přímo ve čtvrtek 13.7. kácením dřevin. To bude probíhat přibližně dva týdny za minimálního omezení dopravy. Samotné stavební práce budou následovat.

Během výstavby vznikne nejen nová okružní křižovatka Spojil, ale zároveň dojde i k úpravě dotčeného úseku stezky pro chodce a cyklisty mezi Pardubicemi a Sezemicemi. Vznikne i nový úsek zmiňované stezky, která zajistí pohyb pěších a cyklistů směřujících do/z obce Spojil.

Po celou dobu výstavby dojde na silnici I/36 pouze k lokálním omezením dopravy. Provoz bude v závislosti na etapách stavby veden jedním volným jízdním pruhem a řízen v době výstavby regulovčíky, ve večerních a nočních hodinách semafory.

Během výstavby zohledňujeme skutečnost, že silnice III/2982 (ulice Na Okrajích) je jediná příjezdová komunikace do obce Spojil. Dopravní obsluha obce, včetně autobusů MHD, bude zajištěna provizorní panelovou vozovkou umístěnou v jihozápadním kvadrantu OK mimo její vozovku, v ploše budoucí cyklostezky a odvodňovacího příkopu.

Výstavbu okružní křižovatky Spojil, jejíž zprovoznění je plánováno na konec letošního roku, bude realizovat firma MI ROADS za smluvní cenu 21,458 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email