Na třech budoucích úsecích dálnice D35: Ostrov – Vysoké Mýto, Vysoké Mýto – Džbánov a Džbánov – Litomyšl aktuálně probíhá záchranný archeologický výzkum.

Úsek Ostrov – Vysoké Mýto má být dle smlouvy dokončen v dubnu 2024. Pokud se ale neprokáží významné nálezy, je reálné dokončit práce již do podzimu letošního roku.

Úsek Vysoké Mýto – Džbánov (smluvní termín dokončení 04/24). Prozatím bylo v úseku VYSOKÉ MÝTO – DŽBÁNOV objeveno a prozkoumáno dohromady přes 30 archeologických objektů s chudým archeologickým materiálem nebo zcela bez něj, proto tyto objekty není možné přesněji datovat. Dále bylo zjištěno a prozkoumáno cca 20 sídlištních objektů lužické kultury z mladší doby bronzové, které dokládají existenci menší sídlištní jednotky. Zkoumáno bylo také několik objektů ze zemědělského pravěku s chudým archeologickým materiálem. Přesto je stále reálné dokončit práce ještě letos na podzim.

V úseku Džbánov – Litomyšl (smluvní termín 12/23) bylo zjištěno žárové pohřebiště, jehož výzkum započal. Prozatím bylo identifikováno cca 25-30 žárových hrobů uložených v nádobě nebo jamce. Zjištěno bylo okolo 600-700 archeologických sídlištních objektů (kůlové jámy, jámy, žlaby a pece), které jsou v současnosti intenzivně zkoumány. Prozkoumána byla také jedna pravděpodobná hrobová jáma (ovšem bez zachovalého pohřbu).

 

 

Print Friendly, PDF & Email