Na novém úseku dálnice D35 „Časy – Ostrov“ probíhají práce na budoucích odpočívkách nedaleko obce Horní Roveň. Kromě obslužných komunikací bude na každé odpočívce rozmístěno 32 parkovacích stání pro nákladní automobily, 6 stání pro autobusy, 12 stání pro karavany a 64 stání pro osobní automobily.

Zemní těleso obou odpočívek je nyní dosypané do úrovně parapláně, zemní valy mezi dálnicí a odpočívkami jsou téměř dokončeny.

V současné době máme hotovou kanalizaci a mezi odpočívkami jsou připravené inženýrské sítě pro zajištění chodu čerpací stanice. Na levou odpočívku je přiveden kabel nízkého napětí od ČEZ do místa budoucí trafostanice.

Následně je v plánu odvoz uskladněné ornice, realizace veřejného osvětlení, drenáží, inženýrských sítí v rámci odpočívek, dále aktivní zóna a konstrukční vrstvy.

Dále probíhají jednání, do jaké výše terénu naše stavba připraví plochu pro realizaci čerpací stanice pohonných hmot, aby mohla začít realizace souběžně se stavbou dálnice.

Print Friendly, PDF & Email