Po zimní technologické přestávce pokračují práce na další etapě výstavby nového mostu na silnici I/11 v Žamberku.

Během podzimních měsíců loňského roku byla vybudována souběžná provizorní komunikace, na kterou je nyní od 1.3. převedena veškerá doprava. Provoz je na místě řízen kyvadlově světelnou signalizací.

Stavba bude nyní pokračovat demolicí stávajícího mostu a zahájeny budou práce na zakládání nového přemostění.

Podrobnosti ke stavbě najdete v naší mapové aplikaci: Opravy – Mapa oprav – ŘSD ČR (rsd.cz)

O vývoji stavby vás budeme průběžně informovat.

Print Friendly, PDF & Email