Na komunikaci I/36 pokračují práce na opravě mostu podle harmonogramu.

Aktuálně na pravé straně komunikace I/36 máme dokončenou betonáž nové nosné konstrukce. Nyní budou pokračovat práce na izolačním systému a pokládce vozovkových vrstev. Na začátku srpna bude provoz převeden na dokončenou část mostu a bude následovat výstavba druhou etapou na levé straně komunikace.

Předpoklad zprovoznění kompletního mostu je letos v říjnu.

Print Friendly, PDF & Email