Včera 16.2. 2022 došlo k předání staveniště stavby „I/11 Suchý Vrch – Červená Voda, OŽK“. Zhotovitelem bude firma Strabag. Zahájení 6,5 km dlouhé stavby v celkové hodnotě 50,17 mil. Kč bez DPH v tomto úseku I/11 začne na konci dubna, práce potrvají do podzimu.

Předmětem opravy je silnice I/11 a přidružený prostor podél komunikace. Před zahájením projekčních prací byla provedena diagnostika vozovky a na základě výsledků byla navržena úprava povrchu komunikace. Úsek silnice I/11 vykazuje značné opotřebení, ojediněle výtluky a ztrátu makrotextury způsobenou vystupujícím asfaltovým pojivem. Byly zde zaznamenány trhliny, vyjeté koleje a ojediněle olamování rohů. Stávající propustky pod silnicí I/11 jsou z většiny zanesené a musejí být pročištěny. U propustků pod hospodářskými sjezdy dojde k celkové výměně.

Opravy – Mapová aplikace (rsd.cz)

O průběhu stavby Vás budeme průběžně informovat.

Print Friendly, PDF & Email