Ve středu 15. listopadu předalo Ředitelství silnic a dálnic staveniště zhotoviteli v rámci opravy mostu na I/17 v Chrudimi u obchodního centra Tesco.

Stavební práce budou zahájeny budováním technologické lávky pro přeložky inženýrských sítí a s nimi je spojena i týdenní částečná uzavírka silnice I/17 v úseku od nemocnice k OC Tesco. Objízdná trasa bude zahájena 27.11. a vedena po místních komunikacích. Od tohoto termínu bude pohyb chodců pod mostem zcela vyloučen.

Přes zimní období bude komunikace I/17 bez omezení.

Předpoklad zahájení výstavby nového mostu, kterou bude realizovat firma MADOS MT s.r.o., je stanoven na duben 2024, kdy dojde k úplné uzavírce mostu.

 

Print Friendly, PDF & Email