Tunel Hřebeč je po kompletní rekonstrukci otevřen

Tunel Hřebeč, který leží na spojnici Pardubického a Olomouckého kraje na silnici I/35, prošel kompletní rekonstrukcí jak po stránce stavební, tak i technologické. Opravu tunelu o délce 355,5 m, kterou realizovalo sdružení firem Doprastav a MADOS, jsme zahájili 1.3.2022 a ukončujeme 24.10.2022.

Během rekonstrukce došlo k těmto opravám:

Opravy část stavební:

Nové portálové úseky

Sanace ostění

Chodníky

Vozovka tunelu

Bezpečnostní značení tunelu

Úprava záchytné jímky na východním portálu

 

Opravy část technologická:

Nové napájení elektrické energie

Kabelové rozvody NN

Zdrojně nepřerušené dodávky elektrické energie

Uzemňovací soustava

Osvětlení tunelu

Řídící systém

Dopravní systém

CCTV systém (kamery)

EPS, EZS (záchranné systémy)

SOS budky – nové – centrálně nastavené na 112

Požární suchovod

Print Friendly, PDF & Email