V letošním roce investuje ŘSD do nové výstavby v Pardubickém kraji 3 288 mil. Kč bez DPH. Prostředky využijeme na dokončení obchvatu Chrudimi, dostavbu MÚK Palackého na silnici I/37 i realizaci D35 v úsecích Opatovice – Časy a Časy – Ostrov. V roce 2021 nově zahájíme také výstavbu obchvatů Pardubic a Svitav.

Dokončení se letos dočkají celkem tři stavební akce. Zhruba v polovině roku zprovozníme dostavbu MÚK Palackého v Pardubicích na sil. I/37, zahájenou v roce 2019. Nové propojení stávajícího čtyřpruhového profilu ve směru od Hradce Králové s již zprovozněným čtyřpruhovým profilem ve směru na Chrudim zamezí tvorbě dopravních zácp a zvýší tak plynulost místní dopravy. Do provozu v letošním roce uvedeme také obchvat Chrudimi, v úseku křiž. I/17 – Slatiňany. Přeložka sil. I/37 naváže na již dokončený a zprovozněný úsek Medlešice – silnice I/17. Po novém obchvatu se budou moci řidiči projet již v prosinci tohoto roku, přesně dva roky od zahájení stavby. V realizaci jsou aktuálně rovněž dva úseky dálnice D35. Prvním z nich je 12,6 km dlouhý úsek D35 Opatovice nad Labem – Časy, který zprovozníme na konci letošního roku. Navazující 14,7 km dlouhý úsek D35 Časy – Ostrov poté plánujeme dokončit v roce příštím.

V roce 2021 nově zahájíme realizaci dvou klíčových obchvatů – obchvatu Svitav a Pardubic. Obě stavby plánujeme zprovoznit v roce 2023. První zmíněnou akcí je přeložka sil. I/43 v úseku Hradec n. Svitavou – Lačnov. Díky této stavbě bude většina dopravy ve směru Hradec Králové – Brno převedena z již nevyhovující silnice I/43 mimo zastavěné území města a přilehlých obcí. Druhou letos zahájenou akcí bude stavba I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina, představující významný severovýchodní obchvat města Pardubice. Hlavním cílem daného obchvatu je snížení zatížení centra, které je nyní způsobené průjezdem tranzitní i místní dopravy.

Celkově tedy letos ŘSD otevře řidičům v Pardubickém kraji 18,8 km nových silnic a dálnic a nově zahájí výstavbu dalších 13,7 km.

 

Print Friendly, PDF & Email