Výstavba obchvatu Chrudimi na silnici I/37 probíhá dle harmonogramu. Na 4,5 km dlouhém úseku, který je tvořen sedmi mostními objekty, se intenzivně pracuje.

Nejdelším mostem stavby je třípólový železniční nadjezd vedoucí nad tratí Slatiňany – Skuteč, který je dlouhý 90 m. Momentálně na něm probíhá betonování říms a závěru. Na násypovém tělese vysokém místy až 9 m, na jehož vybudování bylo využito zeminy z místních zdrojů, mají už pracovníci stavby položenou podkladovou a ložnou vrstvu asfaltu. Po stranách náspu jsou prováděny terénní úpravy. V rámci stavby byly provedeny výkopové práce o celkovém objemu bezmála 100 tis. metrů krychlových a vybudovány náspy o objemu 211 tis. metrů krychlových. Z důvodu snížení hluku způsobeného provozem budou na obchvatu vybudovány tři protihlukové stěny v celkové délce 600 m.

Obchvat uleví zejména od tranzitní dopravy občanům Chrudimi a Slatiňan. Celý úsek v hodnotě 571 mil. bez DPH plánujeme zprovoznit do konce letošního roku.

 

Print Friendly, PDF & Email