V rámci stavby SV obchvatu Pardubic dnes zahajujeme výsuv prvního taktu nejdelšího lanového zavěšeného mostu v ČR. Jedná se o speciální technologii, při které bude nosná část mostu vyhotovena v bezprostřední blízkosti mostu a následně se pomocí hydraulických lisů tato celá konstrukce bude přesouvat přes řeku Labe. Samotný pohyb prvního taktu mostu byl zahájen dnes ráno, přičemž doba posuvu potrvá cca 5h. Během této doby urazí první takt dráhu dlouhou 32 m. Předpokládaná rychlost posuvu je 0,5 m/min.

Zavěšený most přes Labe 

Základní údaje

  • Zavěšený most z předpjatého betonu s centrální rovinou závěsů v SDP.
  • Rozpětí 122 + 135 m
  • Příčný řez – komora se vzpěrami – šířka celková 4 m, šířka komory 8.1 m, výška komory 2.4 m
  • Betonový pylon rozkročený v podélném směru mostu, výška 48.8 m nad mostovkou, 60 m nad terénem. Průřez stojky 2.2 x 1.8 m.
  • Závěsy z pozinkovaných lan, typu monostrand, vedené přes pylon v sedlech. Lana vyměnitelná. Nízký počet závěsů – pouze 7 v jedné osnově. Vysoký počet lan v závěsech – až 169 lan/závěs.
  • Mostovka je vetknutá do podpory pod pylonem. Tím se omezují průhyby od nesymetrického zatížení dopravou a eliminuje se tak potřeba stojky v jednom poli (jak je u toho typu mostů obvyklé). Nad opěrami jsou mohutné příčníky, které mj. zajišťují tuhé podpory pro dilatační závěry. Na opěrách je mostovka uložena na ložiskách. Ložiska jsou permanentně tlačena (nikdy nevznikají tahy).
  • Předpětí – mostovka je podélně a příčně předepnutá. Množství předpínací výztuže potřebné ve stavebních stavech nepřekračuje potřebu v definitivním stavu. Podélné předpětí se stykuje v pracovních spárách (vždy ½ celkového množství). Příčné předpětí je uloženo v plochých kanálcích, aby optimálně působilo po výšce průřezu.

Technologie výstavby

Technologie vyžaduje výstavbu dočasných podpor, jsou navrženy betonové s vysokou tuhostí zejména v podélném směru mostu. Rozpětí dočasných podpor je max. 40 m. Na každé podpoře jsou 2 vysouvací ložiska s nerezovou deskou. Mezi ložiskovou desku a mostovku se vkládá teflonová deska s nízkým součinitelem tření.

Vpředu je osazen ocelový vysouvací nos, který bude demontován před dojezdem k opěře. Opěra bude již dokončena včetně závěrné zídky, tedy po výsuvu bude přístup na most, aby se mohla hned zahájit výstavba pylonu.

Hydraulické vysouvací jednotky jsou umístěny na opěře u výrobny. Užity jsou lanové vysouvací jednotky, lana jsou kotvena ve vysouvacích trnech protažených otvory v horní a dolní desce na konci vysouvaného taktu.

Výrobna za opěrou je rozdělena na 2 části – každá délky 32 m. V první výrobně (dále od opěry) se betonuje spodní deska a stěny komory (tvar U). Podepření je kontinuální na betonových prazích. Bednění je na ocelovém roštu, který se po zatvrdnutí betonu hydraulicky spouští. Druhá výrobna slouží pro osazení vzpěr, kotevních prvků pro závěsy a betonáž horní desky. Podepření je diskrétní na dvou dvojicích vysouvacích ložisek. Systémové bednění se spouští manuálně.

Celkový počet výsuvů je 8 + 1. Výsuv navíc (+1) zajišťuje přesun tvaru U z první do druhé výrobny – již proběhlo.

Estetické řešení

Přestože je zakázka zadána formou Design&Build, estetickému ztvárnění je věnována mimořádná pozornost.

Rozkročený pylon je velmi štíhlý – jedna stojka má průřez 1.8 x 2.2 m. Navazuje tak na ukloněné rovněž dvoulisté pilíře. Malý počet závěsů vede k transparentnosti, aby se minimalizovalo zastínění prostoru a výhledu na Kunětickou horu. Celá konstrukce je jednoduchých čistých tvarů.

Podcast s autorem mostu Ing. Petrem Vítkem si můžete poslechnout zde: Podcast Mezi námi asfalty – Nejdelší zavěšený most v ČR – ŘSD s. p. (rsd.cz)

Print Friendly, PDF & Email