Zahajujeme opravu silnice I/37 v Pardubicích MÚK Ohrazenice – MÚK Palackého, čtyřpruh

Dnes 2.dubna zahajujeme plánovanou opravu čtyřpruhu na silnici I/37 v úseku mezi mimoúrovňovou křižovatkou Ohrazenice a mimoúrovňovou křižovatkou Palackého. V nejkratší možné době, tedy 45 dnech kompletně opravíme v daném úseku asfaltový povrch silnice a část stávající dešťové kanalizace, která je místy nefunkční. Zároveň dojde k výměně zádržného systému stávající komunikace. Za smluvní cenu 119,95 mil. Kč bez DPH pro nás opravu realizují společnosti M-Silnice a EUROVIA CZ a.s.

Dopravní omezení začíná na silnici I/37 u mostu přes řeku Labe (ve směru od Chrudimi) a končí přibližně za mimoúrovňovou křižovatkou Doubravice, nadjezd u “Globusu“. Režim 2+2 bude veden přes střední dělící pás na režim 1+1 s oddělením protisměrných jízdních pruhů.

  • 2.–4. dubna 2024: uzavírka rychlých středových pruhů pro vytvoření přejezdů. Bez dalšího omezení dopravy.
  • 5.–25. dubna 2024: uzavírka dvoupruhu ve směru Chrudim – Hradec Králové, viz mapa
  • 26. dubna – 17. května 2024: uzavírka západního dvoupruhu, tj. směr Hradec Králové – Chrudim, viz mapa
    18. května – polovina června 2024: pracovní místo. Bez omezení dopravy
Print Friendly, PDF & Email