Dnes jsme na silnici I/35 v Moravské Třebové zahájili výstavbu protihlukových stěn. Práce započaly kácením dřevin za současnými protihlukovými stěnami mimo vozovku.

Stavba řeší výstavbu nových protihlukových stěn v místě stávajících protihlukových stěn, které se nacházejí po obou stranách silnice I/35 v Moravské Třebové.

Stavební práce, které jsou v plánu do konce června, budou prováděny v rámci jednotlivě za sebou navazujících etap (bourání staré protihlukové stěny a výstavba stěny nové). Provoz v místě stavby bude veden ve zúžených jízdních pruzích při omezení rychlosti na 50 km/h.

Zhotovitelem je firma ALGON a.s.

Další informace naleznete v naší mapové aplikaci : Opravy – Mapa oprav – ŘSD ČR (rsd.cz)

O podrobnostech výstavbu Vás budeme průběžně informovat.

Print Friendly, PDF & Email