Omezení na jihočeské D4

Omezení na jihočeské D4

Od minulého týdne je omezen provoz v podstatě na celé jihočeské části dálnice D4 od křížení se silnicí I/20 až po Radobytce. V řešeném úseku je snížena maximální rychlost a provoz je veden v režimu 2/1. Důvodem omezení jsou stavební práce ve středovém dělícím pásu. Ty...
Na místě budoucího obchvatu probíhá kácení

Na místě budoucího obchvatu probíhá kácení

V rámci příprav na stavbu I/20 Pištín – České Vrbné už v místech plánované přeložky komunikace probíhá postupné kácení dřevin. Současně s tím také probíhají poslední přípravy před zahájením výběrového řízení na zhotovitele samotné stavby. To pak proběhne ještě letos....