Zprovoznění mostu přes Řepický potok

Zprovoznění mostu přes Řepický potok

Na začátku loňského září byl po opravě opět plně zprovozněn také most přes Řepický potok ve Strakonicích na silnici I/4. Během stavebních úprav došlo na mostě například k výměně mostních závěrů a také byla provedena kompletní obnova obrusné vrstvy...
Stav silnic v Jihočeském kraji

Stav silnic v Jihočeském kraji

Zvyšující se teploty posledních několik dní způsobují ústup sněhové pokrývky na většině území Jihočeského kraje. Silnice jsou většinou suché nebo vlhké se zbytkovým množstvím soli. Během víkendu se opět počítá se sněžením, to by však nemělo výrazně ovlivnit sjízdnost...
Silnice I/22 v obci Drahonice

Silnice I/22 v obci Drahonice

V minulém roce byla silnice I/22 na průtahu obce Drahonice opatřena novým asfaltovým souvrstvím. Po zahájení letošní stavební sezóny se na místě rozběhne druhá etapa stavby. Během té budou budovány objekty zasahující do konstrukce vozovky jako středové ostrůvky a...