Omezení na jihočeské D4

Omezení na jihočeské D4

Od minulého týdne je omezen provoz v podstatě na celé jihočeské části dálnice D4 od křížení se silnicí I/20 až po Radobytce. V řešeném úseku je snížena maximální rychlost a provoz je veden v režimu 2/1. Důvodem omezení jsou stavební práce ve středovém dělícím pásu. Ty...
Na místě budoucího obchvatu probíhá kácení

Na místě budoucího obchvatu probíhá kácení

V rámci příprav na stavbu I/20 Pištín – České Vrbné už v místech plánované přeložky komunikace probíhá postupné kácení dřevin. Současně s tím také probíhají poslední přípravy před zahájením výběrového řízení na zhotovitele samotné stavby. To pak proběhne ještě letos....
Co se nyní děje v tunelu Pohůrka

Co se nyní děje v tunelu Pohůrka

Stavba tunelu Pohůrka, který je součástí dálničního obchvatu Českých Budějovic pokračuje i během zimního období. Z těch nejviditelnějších prací, které v současné době probíhají, můžeme zmínit například práce na výstavbě samotných tunelových tubusů. Zde jsou totiž...
Opravy v Jihočeském kraji 02-2023

Opravy v Jihočeském kraji 02-2023

Oproti minulému měsíci nedošlo v seznamu oprav plánovaných na letošní rok k mnoha změnám. K nějakým však přeci jen došlo. Po dohodě s Jihočeským krajem a městem České Budějovice bylo rozhodnuto o odložení opravy I/3, I/20 České Budějovice – Levobřežka, která...
V Kájově vyroste nová protihluková stěna

V Kájově vyroste nová protihluková stěna

Od pondělí (13. 2. 2023) mohou řidiči projíždějící Kájovem na Českokrumlovsku počítat s omezením provozu na silnici I/39. Už příští týden totiž budou na území obce zahájeny práce na úpravě protihlukové stěny kopírující hlavní komunikaci. Technický stav stávající...
Začala stavba obchvatu Lišova

Začala stavba obchvatu Lišova

Dnes byla zahájena dlouho očekávaná stavba I/34 Lišov–Vranín, která bude sloužit jako obchvat města Lišova a obce Štěpánovice. Přeložka silnice I/34 po svém dokončení výrazně zlepší dopravní situaci na trase České Budějovice – Třeboň – Jindřichův Hradec. Data o...
Opravy plánované na rok 2023

Opravy plánované na rok 2023

Všechny opravy, které byly zahájeny a realizovány během loňské stavební sezóny, byly i dokončeny. Do letošního roku tak nedošlo k přenosu žádné rozdělané akce. Na letošní rok pak Správa České Budějovice ŘSD ČR prozatím (pokud vše půjde podle předpokladů) plánuje...
Opravy a investiční akce v roce 2022

Opravy a investiční akce v roce 2022

Během uplynulého roku 2022 realizovala Správa České Budějovice ŘSD ČR desítku oprav většího rozsahu na mostech a silnicích I. třídy. V případě opravy průtahu města Písek na silnici I/20 se jednalo o dokončení opravy, která byla zahájena už v roce 2021. V ostatních...
Opravy výtluků probíhají v celém kraji

Opravy výtluků probíhají v celém kraji

Po poměrně výrazných hlavně teplotních změnách v uplynulých týdnech se na vozovkách začínají objevovat závady, převážně ve formě výtluků, které mohou ovlivňovat bezpečnost provozu na silnicích. Předcházet ale jejich vzniku je velice složité a vznikat mohou v podstatě...