V minulém roce musela být z blízkosti jednoho z mostů na I/39 poblíž Volar odstraněna nepovolená stavba. Šlo o bobří hráz, kterou si místní bobr vybudoval z poměrně velkého množství dřeva u Chlumského rybníku přímo před mostem ŘSD. Hráz mohla v případě zvýšeného průtoku vody v potoce potenciálně ohrožovat bezpečnost provozu na silnici.

Naneštěstí pro ŘSD, bobra odstranění jeho hráze neodradilo a v podstatě okamžitě začal s budováním nové hráze na stejném místě. Problém tak byl vyřešen jen na krátkou chvíli. Postupem času by muselo docházet k opakovanému odstraňování nových a nových hrází.

Po konzultaci s odborníky bylo rozhodnuto o prakticky jediném možném řešení, které zajistí bezpečnost provozu na silnici a eventuálně donutí bobra přesunout se dále po proudu potoka, kde jeho hráz nebude nikoho ohrožovat.

Bobří hráz se částečně narušila, na místo byly položeny kanalizační roury a přítok jednotlivých rour se ohradil pomocí kari sítí. Toto provizorní řešení sice není zcela vzhledné, nicméně zajistí průtok vody. To znamená, že význam bobří hráze je následně nulový.

Zdá se tak, že pro tentokrát byl boj s bobrem úspěšný.

Print Friendly, PDF & Email