V polovině února byly zahájeny stavební práce na jedné z velice očekávaných akcí na dálnici D3, a to na stavbě oboustranné odpočívky Chotýčany. Význam samotné odpočívky je o to větší, že po jejím dokončení se bude jednat o teprve druhou odpočívku na celém 70 km dlouhém úseku současné D3.

Svým rozsahem půjde o odpočívku střední velikosti s rozšířeným počtem stání pro nákladní vozidla. Na odpočívce je pak také vyhrazen prostor pro čerpací stanici. Stavba samotné čerpací stanice není součástí této investiční akce a je financována soukromým investorem. Společnost, která bude na odpočívce čerpací stanici provozovat už byla nicméně také ve výběrovém řízení vybrána. S nejvýhodnější cenou uspěla v soutěži společnost MOL Česká republika. Ta bude na místě řidičům poskytovat pohonné hmoty po dobu 20 let od uvedení odpočívky do provozu. Společnost ročně zaplatí nájem zhruba 5 milionů korun za stanici ve směru na České Budějovice a zhruba 4,8 milionů korun za stanici v opačném směru. Současně se zprovozněním odpočívky je plánováno zprovoznění čerpací stanice.

Celkový počet parkovacích míst na odpočívce bude po jejím zprovoznění následovný:

Nákladní vozidla: 40 vpravo, 40 vlevo

Osobní vozidla: 45 vpravo, 45 vlevo

Autobusy: 4 vpravo, 4 vlevo

Vozidla s přívěsem, karavany, obytné vozy: 5 vpravo, 5 vlevo

Kontrolní stanoviště Policie ČR: 1 vpravo, 1 vlevo

Na každé odpočívce  bude k dispozici dětské hřiště a odpočinkové zóny.

 

V rámci probíhající výstavby  je realizována odpočívka střední velikosti s výše uvedeným počtem parkovacích stání. Do budoucna je však i nadále plánované rozšíření odpočívky o další parkovací plochy, které by z odpočívky Chotýčany vytvořily odpočívku velkou. Realizace vyššího počtu parkovacích stání zejména pro nákladní vozidla bude v nadcházejících letech nutná i vzhledem k současnému nedostatku odstavných ploch na dálnici D3 a očekávanému nárůstu intenzity dopravy. Ta by mohla po roce 2030 dosahovat více než 30 tisíc vozidel denně.

Během příprav na výhledové rozšíření odpočívky by tak mohly být v rámci aktuálních stavebních úprav provedeny i hrubé terénní práce, které by sloužily jako příprava pro vybudování potřebných parkovacích ploch. Drtivou většinou pozemků potřebných pro velkou odpočívku už se ŘSD ČR podařilo vykoupit. Samotné terénní úpravy již byly povoleny v rámci územního rozhodnutí pro stavbu „D3 0309/II Ševětín – Borek“ a jsou také v souladu s územním plánem obce Chotýčany na budoucí rozšíření parkovacích ploch. ŘSD ČR tak již nyní může na svých pozemcích úpravy realizovat.

Možnou komplikací provedení přípravných prací mohou být povolovací správní procesy některých přípravných prací, k nimž je pro jejich rychlý průběh bez časového dopadu do právě probíhající výstavby nutný souhlasný postoj obce.

Prioritou ŘSD zůstává z důvodu nedostatku parkovacích míst zprovoznění odpočívky v druhé polovině roku 2023.

 

Print Friendly, PDF & Email