Stavba tunelu Pohůrka, který je součástí dálničního obchvatu Českých Budějovic pokračuje i během zimního období.

Z těch nejviditelnějších prací, které v současné době probíhají, můžeme zmínit například práce na výstavbě samotných tunelových tubusů. Zde jsou totiž prováděny práce na betonáži v podstatě všech částí budoucího tunelu, a to základových desek, stěn i stropů.

Obyvatelé Dobré vody si v posledních dnech také mohli všimnout, že byly zahájeny práce na přeložce kanalizace podél ulice U Křížku. Nyní v tomto úseku probíhá hloubení štětové jámy. Z toho důvodu musela být provedena provizorní úprava toku Dobrovodské stoky. Bezproblémový tok vody je nyní v místě prací zajištěn prostřednictvím průtokové roury/potrubí o průměru jeden metr. Jakmile to práce dovolí, bude místo osazeno ještě druhou rourou o stejném průměru. Práce na hloubení samotné jámy by měly takto probíhat po dobu zhruba jednoho měsíce.

Jak už bylo řečeno, bezproblémový průtok vody Dobrovodskou stokou je nyní zajištěn a měl by být zajištěn i v případě náhlého zvýšení hladiny vody. Pokud by však mělo dojít k nenadálým komplikacím, je stavba vždy připravena neprodleně průtok vody ve stoce zajistit.

 

Print Friendly, PDF & Email