Během tohoto týdne došlo k zahájení prvních stavebních prací na jedné z velice očekávaných akcí na dálnici D3, a to na stavbě oboustranné odpočívky Chotýčany. Význam samotné odpočívky je o to větší, že po jejím dokončení se bude jednat o teprve druhou odpočívku na celém 70 km dlouhém úseku současné D3.

Svým rozsahem půjde o odpočívku střední velikosti s rozšířeným počtem stání pro nákladní vozidla. Na odpočívce je pak také vyhrazen prostor pro čerpací stanici. Stavba samotné čerpací stanice není součástí této akce. Společnost, která bude na odpočívce čerpací stanici provozovat už byla nicméně také ve výběrovém řízení vybrána. S nejvýhodnější cenou uspěla v soutěži společnost MOL Česká republika. Ta bude na místě řidičům poskytovat pohonné hmoty po dobu 20 let od uvedení odpočívky do provozu. Společnost ročně zaplatí nájem zhruba 5 milionů korun za stanici ve směru na České Budějovice a zhruba 4,8 milionů korun za stanici v opačném směru. Společně se zprovozněním odpočívky je ale zároveň předpokládáno i se zprovozněním čerpací stanice.

Celkový počet parkovacích míst na odpočívce bude po jejím dokončení následovný:

Nákladní vozidla: 40 vpravo, 40 vlevo

Osobní vozidla: 45 vpravo, 45 vlevo

Autobusy: 4 vpravo, 4 vlevo

Vozidla s přívěsem, karavany, obytné vozy: 5 vpravo, 5 vlevo

Kontrolní stanoviště Policie ČR: 1 vpravo, 1 vlevo

Na obou stranách pak budou vybudována i dětská hřiště a odpočinkové zóny.

Parkoviště a průjezdné komunikace na odpočívce budou osvětleny LED svítilnami na 6 nebo 10 metrů vysokých stožárech. V souvislosti s tím je nutné zmínit, že při plánování stavby a realizaci její vizualizace spolupracovalo ŘSD ČR s odbornou skupinou pro světelné znečištění České astronomické společnosti, aby se co nejvíce zamezilo světelnému smogu, který by mohl omezovat okolí.

Stavba samotná se nachází mimo zastavěné území a její dopad na dopravu na dálnici D3 by neměl být výrazný. V současné chvíli je z důvodu provádění stavebních prací uzavřen odstavný a pravý jízdní pruh v obou směrech dálnice. Doprava je tak ve zhruba 200 metrů dlouhém úseku svedena pouze do levého jízdního pruhu.

Nutno dodat, že v určitých stádiích stavby bude nutné krátkodobě uzavírat dálnici D3 kompletně, a to kvůli odstřelům skalního masivu. O přesných termínech uzavírek budeme dopředu informovat.

Výběrové řízení na stavbu s celkovým počtem 42 stavebních objektů, která bude realizována v režimu Design & Build vyhrála společnost STRABAG a.s. Ta pro Ředitelství silnic a dálnic postaví odpočívku Chotýčany za cenu 432 milionů korun bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email