Během dnešního odpoledne (14. 7. 2021) došlo k úplnému zprovoznění zhruba 600m dlouhého opravovaného úseku silnice I/19 Chýnov – Kladruby, kde od 6. července platila úplná uzavírka.

Od poloviny června na místě probíhaly stavební úpravy, a to od místa budoucího napojení obchvatu Chýnova na silnici I/19 směrem dále na Kladruby. Vozovka v řešeném úseku už vykazovala řadu poruch jako například vyjeté koleje a plošný rozpad vozovky. Na silnici tak byla provedena obnova asfaltového souvrství, oprava svodidel a oprava dopravního značení. Součástí plánované akce byla i oprava odláždění u železničního viaduktu nacházejícího se na trase.

Opravu pro Ředitelství silnic a dálnic prováděla firma PORR a.s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou 6,3 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email