Dnes jsme zahájili opravu zhruba 600m dlouhého úseku silnice I/19 Chýnov – Kladruby.

Stavební úpravy budou probíhat od místa budoucího napojení obchvatu Chýnova na silnici I/19 směrem dále na Kladruby. Vozovka v řešeném úseku vykazuje řadu poruch jako například vyjeté koleje a plošný rozpad vozovky. Na silnici tak bude provedena obnova asfaltového souvrství, oprava svodidel a oprava dopravního značení. Součástí plánované akce je i oprava odláždění u železničního viaduktu nacházejícího se na trase.

Do 6. července budou stavební úpravy probíhat za částečné uzavírky komunikace, kdy doprava bude vedena jedním jízdním pruhem kyvadlově. Od 6. července až do dokončení prací v úseku pak dojde k úplné uzavírce komunikace. V průběhu úplné uzavírky bude veškerá doprava vedena po značených objízdných trasách.

Opravu pro Ředitelství silnic a dálnic provede forma PORR a.s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou 6,3 mil. Kč bez DPH. Práce na opravě komunikace jsou plánované do poloviny července.

Print Friendly, PDF & Email