V minulém týdnu došlo k úplnému zprovoznění opravovaného úseku komunikace I/19 mezi obcemi Kladruby a Lejčkov. Akce, která navazovala na loňskou opravu zhruba dvoukilometrového úseku od Lejčkova směrem na Pelhřimov, na místě probíhala od 6. dubna.

Silnice v řešeném úseku, tedy na území obce Kladruby a dále až na hranici s obcí Lejčkov vykazovala závady a celkový stav krytu vozovky byl již nevyhovující. V rámci opravy došlo na komunikaci k obnově asfaltového souvrství vozovky, kdy v místech propustků proběhla kompletní výměna konstrukce vozovky. V celé délce opravovaného úseku byly také doplněny chybějící krajnice a vyčištěny příkopy.

Pro Ředitelství silnic a dálnic prováděla stavební úpravy firma PORR a.s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou realizace stavby ve výši 28 mil. Kč bez DPH.

 

 

Print Friendly, PDF & Email