Na trase mezi Českými Budějovicemi a Plzní se nachází řada dopravu omezujících úseků, které komplikují provoz převážně kvůli vedení komunikace I/20 skrz jednotlivé obce a zastavěné oblasti. Jednou ze staveb, která by měla alespoň částečně zlepšit dopravní situaci mezi hlavními krajskými městy je přeložka silnice I/20 Hněvkov – Sedlice.

Silnice procházející obcemi Hněvkov a Sedlice má v tomto úseku nevyhovující směrové a výškové vedení. V lokálních místech se pak také průjezdní profil silnice zužuje, a to kvůli vzrostlým stromům v bezprostřední blízkosti vozovky. Dalším nevyhovujícím prvkem jsou také železniční přejezdy, které se na trase nacházejí.

Stavba zhruba 6,6 km dlouhé přeložky stávající komunikace by pak měla všechna tato závadná místa odstranit. Odvede tranzitní dopravu mimo průtahy obcí, zlepší parametry komunikace a sníží tak hlukové a emisní zatížení.

V současné chvíli byl v rámci přípravy realizace stavby dokončen koncept dokumentace pro stavební povolení. ŘSD ČR předpokládá, že k vydání stavebního povolení by mohlo dojít v průběhu roku 2023. K předpokládanému zahájení samotné stavby by pak mělo dojít v průběhu roku 2026.

Podrobnější informace o stavbě se můžete dozvědět z vizualizace stavby ŘSD ČR – Silnice I/20 Hněvkov – Sedlice nebo z přiloženého infoletáku.

Print Friendly, PDF & Email