Stavba jedné ze čtyř plánovaných etap rozšíření silnice I/20 v úseku Písek – Pištín má opět o něco blíže k realizaci. Prozatím nepravomocné územní rozhodnutí totiž bylo Krajským úřadem Jihočeského kraje na začátku února vydáno na stavbu I/20 Protivín – Vodňany, uspořádání 2+1. Nyní stále běží lhůta pro případná odvolání.

V rámci příprav na stavbu, která do budoucna přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v řešeném úseku, probíhá dále geotechnický průzkum. Výsledky průzkumu pak poslouží jako podklad pro zpracování dokumentace pro stavební povolení.

Současně s tím také probíhají přípravy na výběrové řízení na zhotovitele dokumentace pro stavební povolení.

Samotnou stavbu I/20 Protivín – Vodňany, uspořádání 2+1 pak plánuje ŘSD ČR zahájit v průběhu roku 2025.

Print Friendly, PDF & Email