Dnes byly zahájeny práce na opravě silnice I/3 mezi Kaplicí a Hubenovem na zhruba 2,5 kilometru dlouhém úseku hlavního tahu na hranice s Rakouskem.

Vozovka v řešeném úseku už vykazuje řadu závad jako například mozaikové a síťové trhliny, které spolu s plošnými deformacemi ukazují na porušení konstrukce vozovky. Diagnostické průzkumy také dále odhalily nevyhovující únosnost samotné vozovky.

Během stavebních úprav tak v celém úseku dojde k odfrézování krytových vrstev vozovky, lokálním výspravám v místech, kde je narušena i podkladní vrstva vozovky a následné pokládce nové ložní a obrusné vrstvy vozovky v celém úseku. Součástí opravy jsou samozřejmě také úpravy povrchového odvodnění silnice, krajnic a příkopů. Opraveno bude také všech 17 sjezdů na přilehlé pozemky, které se na této části komunikace nacházejí.

Oprava silnice I/3 bude probíhat za částečné uzavírky hlavního tahu, kdy bude provoz veden kyvadlově jedním jízdním pruhem, a to ve dvou fázích stavby v rámci několika etap (etapy 1, 2a, 2b, 3, 4, 5a, 5b, 6a, 6b, 7, 8).

První fáze opravy bude potrvá nejdéle do 9. 5. a práce budou probíhat na realizaci etap 5a, 5b, 6a, 6b, 7 a 8. Následně dojde k přerušení prací v celém úseku a stavba se na místo vrátí až v druhé polovině roku v termínu od 23. 9. do 3. 11, kdy budou dokončeny zbývající etapy stavby.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. za cenu zhruba 31,8 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email