Nejpozději v pondělí 20. 9. by mělo dojít k úplnému zprovoznění úseku silnice I/3 ve Velešíně, kde od dubna letošního roku probíhají práce na úpravě křižovatky na příjezdu do města. Ke zprovoznění křižovatky tak dojde tak zhruba o týden dříve oproti původnímu plánu.

V rámci akce I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK proběhla výstavba nové průsečíkové křižovatky na severním okraji města. Ta nahradila starou křižovatku, která už byla z dopravního hlediska nevyhovující. Chyběly zde přidatné pruhy pro levé odbočení ve směru České Budějovice – Velešín a křižovatka měla také nevhodný úhel křížení. Po úpravě křižovatky byl na silnici nově přidán samostatný pruh pro levé odbočení ve směru z Budějovic do Velešína. Současně také došlo k doplnění křižovatky o připojovací pruh pro připojení vozidel jedoucích směrem na Budějovice z ulice Budějovická (III/15610).

Nepříjemná dopravní omezení, která zde komplikovala provoz tak v příštím týdnu skončí.

Na úpravě křižovatky se finančně podílely tři subjekty, a to Ředitelství silnic a dálnic, Město Velešín a Jihočeský kraj. Stavební úpravy prováděla firma Metrostav Infrastructure, který uspěla ve výběrovém řízení s cenou opravy ve výši 22,2 mil. Kč bez DPH.

 

Print Friendly, PDF & Email