V pátek došlo ke zprovoznění stavby I/3 křižovatka s II/155 – Velešín. Tím byly na komunikaci I/3 dokončeny hlavní práce na opravě vozovky na obchvatu Velešína.

Během stavebních úprav proběhla oprava komunikace od křižovatky silnice I/3 a II/155 v Holkově až po čerpací stanici Benzina směrem na Dolní Dvořiště. Během prací byl vyměněn starý kryt vozovky a byl opraven propustek, který se na trase nacházel. Dále byly po obou stranách silnice vyčištěny příkopy a obnoveny nezpevněné krajnice. Celková délka opravovaného úseku byla 3,1 kilometru.

S ukončením stavebních prací na komunikaci I/3 skončila i úplná uzavírka komunikace, která zde platila pro nákladní automobily. Ty už tak nemusí využívat objízdnou trasu, která byla vedena přes Český Krumlov.

Omezení na trase ale prozatím zcela nezmizí. I nadále probíhají na silnici I/3 stavební úpravy na křižovatce na severním okraji města. Křižovatka na příjezdu do města zde prochází kompletní rekonstrukcí. Z dopravního hlediska byla už stávající křižovatka nevyhovující. Na místě zůstane i nadále zhruba 500m dlouhý úsek, který bude průjezdný jedním pruhem kyvadlově. Doprava zde bude řízena semafory.

Opravu komunikace prováděla pro Ředitelství silnic a dálnic firma EUROVIA CS, která uspěla ve výběrovém řízení s cenou 27,7 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email