Tento víkend budou zahájeny stavební práce na úpravě výjezdu z okružní křižovatky na silnici I/34 v Českých Budějovicích ve směru na Lišov/Jindřichův Hradec.

 

Předmětem stavby je úprava výjezdu z okružní křižovatky na Okružní ulici na silnici I/34, kde bude upraven příjezd ze silnice II/634 (příjezd od Rudolfovské ulice) a bude zde vybudován pruh, který převede dopravu od Rudolfovské směrem na Lišov a JH samostatným jízdním pruhem tzv. bypass. Ten bude ústit na silnici I/34 ve směru Na Jindřichův Hradec. V celkovém součtu tak budou z okružního pásu křižovatky nově vytaženy tři jízdní pruhy. Nově vybudovaný bypass bude po dosažení potřebné délky následně ukončen a dojde k jeho připojení ke stávajícím dvěma jízdním pruhům na komunikaci.

Cílem stavebních úprav v řešeném úseku je snaha co nejvíce eliminovat dopravní komplikace, které se zde vlivem výrazného nárůstu dopravy projevují, a to zejména během dopravních špiček.

Práce na křižovatce si vyžádají dopravní omezení, která by však neměla výrazně ovlivňovat provoz na komunikaci. Až na výjimky budou po dobu trvání stavby pro dopravu zachovány vždy 2+2 jízdní pruhy. Během zahajovacího víkendu bude doprava od Lišova směrem do Českých Budějovic svedena do jednoho jízdního pruhu, a to kvůli demontáži svodidel ve středovém dělícím pásu a bourání stávajícího veřejného osvětlení v okolí křižovatky.

Pro Ředitelství silnic a dálnic bude stavební úpravy provádět společnost Swietelsky s.r.o. za cenu 7,2 mil. Kč bez DPH. Dokončení stavebních prací je pak plánováno do 60 kalendářních dnů.

Print Friendly, PDF & Email